Op zoek naar een WordPress Freelancer?

Naast het bouwen, onderhouden en optimaliseren van de websites van onze opdrachtgevers, zijn wij voor maximaal 8 uur per week beschikbaar voor de zogenaamde freelance werkzaamheden.

Hiermee ondersteunen wij andere ondernemers met het realiseren en onderhouden van een zijn/haar wordpress website en de daarbij behorende valkuilen.

Nadat wij een freelance opdracht krijgen, proberen we deze in overleg met de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te realiseren. Uitgangspunt is ten alle tijde binnen 5 werkdagen, de reguliere werkzaamheden hebben echter wel altijd voorrang op de freelance opdrachten.

Welke werkzaamheden kunnen we voor u verrichten als WordPress Freelancer?

Dat is eigenlijk heel diverse, veelal de meeste opdrachten bestaan uit een combinatie van verschillende werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan configuratie, implementatie, design, update en back-up werkzaamheden.

Maar ook het invoeren, aanpassen van producten binnen een woocommerce webshop behoren tot de mogelijkheden. Dankzij uitgebreide ervaring kunnen we deze werkzaamheden voor u uitvoeren of een oplossing leveren om dit in de toekomst structureel zelf te doen.

Wat zijn de kosten?

Wij werken aan de hand van een vooraf opgestelde offerte, daarom vragen wij altijd zo compleet mogelijk te omschrijven welke werkzaamheden je wenst uit te laten voeren en daarna maken wij een passende offerte.

Na ondertekening van de offerte, zullen wij de werkzaamheden zo snel mogelijk uit voeren met als uitgangspunt om dit altijd binnen maximaal 5 werkdagen te doen.

Spoed?

Op het moment dat er haast is bij het uitvoeren van de werkzaamheden kun je dat aangeven in de omschrijving, wij kunnen dan ook de werkzaamheden versneld uitvoeren. Wij zullen hiervoor echter wel een toeslag van 50% berekenen op onze reguliere tarieven, deze vindt je terug in de offerte.

Wordpress Freelancer

Werkzaamheden uit laten voeren, vraag een offerte aan.