Google Ads update Februari 2021

Gisteren op donderdag 4 februari kondigde Google een grote update voor Google Ads aan. Er komen namelijk veranderingen aan de zoekwoordtypes Phrase en Modified Broad, wat dat betekent leggen we je graag hier uit.

Hoe werken zoekwoordtypes?

Een kleine opfrisser over zoekwoordtypes in Google Ads. Op dit moment kan je je advertenties met zoekwoorden op vier manieren targeten:

  • Broad match: dit is de meest brede manier van targeten. Hiervoor hoe je niets aan je zoekwoord toe te voegen (geen haakjes of plusjes). Hiermee target je het zoekwoord dat je invult en alles wat er maar enigszins mee te maken heeft.
  • Broad match modified: hiermee target je alle zoekopdrachten waarin je zoekwoord voorkomt. Hiervoor zet je een plus voor ieder woord. Dus als je +zoekwoord +hier invult, target je daarmee alle zoekopdrachten waar zowel ‘zoekwoord’ als ‘hier’ voorkomt. De volgorde maakt daarbij niet uit.
  • Phrase match: hiermee target je het zoekwoord in de volgorde zoals je hem neerzet. Ook mag er iets voor af na het zoekwoord staan. Gebruik hiervoor dubbele haakjes om je zoekwoord: “zoekwoord hier”
  • Exact match: hiermee target je alleen het ingevulde zoekwoord en sterk gelijkende varianten. Om dit te gebruiken zet je blokhaken om je zoekwoord: [zoekwoord]

Wat gaat er veranderen?

De veranderingen die Google gaat doorvoeren zijn van toepassing op de zoekwoordtypes Phrase match (“zoekwoord hier”) en Broad match modified (+zoekwoord +hier).

Het zoekwoordtype Phrase match gaat straks hetzelfde werken als Broad match modified. Hierdoor gaat zoekwoorden die als Phrase match zijn toegevoegd in Google Ads straks veel meer zoekopdrachten triggeren waarvoor je advertenties verschijnen.

Laten we dit verder verduidelijken met een voorbeeld van Google zelf. Hierbij kijken we naar de zoekwoorden “moving services NYC to Boston” (phrase) en +moving +services +NYC +to +Boston (broad match modified).

Google Ads update februari 2021

In de huidige/oude situatie zou het Phrase match zoekwoord alleen een advertentie triggeren als de zoekopdracht in precies dezelfde volgorde wordt ingevuld. Als de woorden in andere volgorde staan, wordt je advertentie alleen getoond als je een Broad match modified zoekwoord gebruikt (met plusjes).

In de nieuwe situatie maakt de woordvolgorde minder uit en zal ook de tweede zoekopdracht in het voorbeeld worden opgepakt door het Phrase match zoekwoord. Hiermee vervangt Phrase Match straks grotendeels Broad Match Modified.

Tegelijkertijd wordt Broad Match Modified juist preciezer qua targeting. Hierbij kijkt Google vooral naar de intentie achter een zoekopdracht. Als de intentie niet matcht met het ingevulde zoekwoord, zal dit niet langer je advertentie vertonen. Onderstaand voorbeeld van Google laat zien hoe dit in zijn werk gaat:

Broad match modifier keyword

Queries that will no longer match after the update

+resume +services

what are some customer service skills to put on a resume

+best +sneakers

best prices on sneakers for toddler

+used +printers

companies that used daisy wheel printers

Phrase match keyword

Queries that will match after the update

“holidays in zambia”

holiday spots in zambia

“long sleeve dress”

long sleeve lace dress

“womens boots”

new womens size 37 boot 

Wanneer gaan deze Google Ads update februari 2021 veranderingen in?

Deze veranderingen worden uitgerold in twee fases.

Fase 1: Phrase Match zoekwoorden gaan meer zoekopdrachten triggeren en Broad Match Modified wordt preciezer o.b.v. intentie. Dit gaat vanaf halverwege februari uitgerold worden.

Fase 2: Broad Match modified zoekwoorden kunnen niet meer worden aangemaakt. Dit gaat vanaf juli in. Bestaande Broad Match modified keywords blijven wel actief in je account. Vanaf dit moment wordt aangeraden om Phrase Match zoekwoorden aan te maken in plaats van Broad Match modified.

Wat betekent dit voor adverteerders?

Deze update betekent weer een stap naar minder directe controle en meer automatisering binnen Google Ads. Als je volledige controle wil over de zoekwoorden waarvoor je advertenties verschijnen, kun je eigenlijk alleen nog gebruik maken van Exact Match zoekwoorden.

Daarnaast geeft het een extra reden om meer in te zetten op Smart Bidding. Hierbij bepaal je niet langer zelf je ideale CPC-bod, maar laat je dit aan Google over. Google raadt zelf steeds vaker om campagnes op te zetten met brede zoekwoorden (broad match) in combinatie met Smart Bidding.

Voor kleine adverteerders is het zaak extra goed op de zoekwoordtypes te letten. Focus hier zoveel mogelijk op exacte zoekwoorden en maak spaarzaam gebruik van phrase match. Voor grote adverteerders is het nu zaak om snel te gaan testen met brede zoekwoordtypes & smart bidding om de beste resultaten uit Google Ads te blijven halen.

Meer weten over Google Ads?