Adverteren op Facebook

Je hebt een eigen website of webshop en je wil je bereik vergroten door te adverteren op Facebook? Dan ben je bij ons aan het juiste adres…

Met je website ontvang je met regelmaat bezoekers op je website, de ene dag meer dan de ander, maar het loopt rustig door en je wilt eigenlijk groeien.

Door te adverteren op Facebook met pakkende teksten en afbeeldingen, zul je deze groei bereiken. Bij Van Son Webdesign en Hosting kennen we de mogelijkheden van Facebook Ads en weten we hoe we een campagne goed in kunnen zetten en verder kunnen optimaliseren.

Ook wij Adverteren op Facebook. Met langlopende campagnes vergroten wij het bereik van onze berichten en komen wij in contact met nieuwe potentiele opdrachtgevers voor bijvoorbeeld Facebook Marketing.

Adverteren op Facebook

Verschillende doelen van Adverteren op Facebook

  • Branding, een campagne om de naamsbekendheid van jouw bedrijf te vergroten.
  • Interactie met de fans/volgers van jouw bedrijf.
  • Lead Generatie, het achterhalen van behoefte van jouw doelgroep met het doel om contactgegevens te verzamelen.
  • Meer verkopen realiseren van jouw diensten en producten.
  • Klant ondersteuning, laagdrempelig contact met jouw doelgroep.

Branding

Lokaal, Nationaal of Internationaal meer bekendheid voor jouw bedrijf?

Dan gaan we met Facebook marketing in zetten op de Branding van jouw merk/bedrijf. We draaien campagnes die gericht zijn op het bereiken van mensen die aan jouw doelgroep voldoen, de kans dat deze mensen namelijk geintresseerd zijn in  jouw product/dienst is aanzienlijk.

Interactie

Plaats een bericht over jouw product of dienst en nodig mensen uit om hierop te reageren of bijvoorbeeld een like te geven en je hebt interactie.

Een bericht met veel interactie zal door Facebook worden aangemerkt als relevant en daardoor een nog groter bereik krijgen.

Een kort durende campagne om een bericht te promoten, kost maar een kleine investering en zorgt ervoor dat het bereik groter is dan de standaard 10% van een normaal bericht.

Lead Generatie

Vertel op Facebook uitgebreid over jouw product of dienst en wij proberen de lezer van het bericht uit te nodigen om zijn/haar gegevens in te vullen.

Na ontvangst van de gegevens ligt de bal bij jou, het is tenslotte geen koude lead omdat zij zelf gegevens hebben verstrekt.

Een leadcampagne kun je gemakkelijk lang laten lopen, de kosten zijn vaak relatief laag en als je de opdracht mag uitvoeren de inkomsten veelal hoog.

Sales

Naast de Branding, Interactie en Lead Generatie kent Facebook ook de Sales campagnes, hiermee hebben we maar één doel. Méér Verkopen!

Door jouw producten en diensten te promoten kun je snel een groot bereik realiseren, aan de hand van verschillende opties zorg je ervoor dat de lezer de juiste advertentie op zijn/haar scherm te zien krijgt.

Klant Ondersteuning

Wil jij jouw klanten op een laagdrempelige manier contact met de klantenservice op laten nemen als ze vragen of problemen hebben?

Door het inzetten van een Remarketing campagne, komt jouw advertenties in beeld bij lezers die binnen een bepaalde periode of beter gezegd recent jouw website hebben bezocht.

Kosten van Adverteren op Facebook

De opbouw van een Facebook campagne wordt bepaald door de doelen die gesteld zijn. Daarom bespreken we voordat we aan de slag gaan, samen uitgebreid uw wensen en doelen.

Adverteren of beter gezegd marketing is een investering waarvoor je een ROAS (Return On Advertising Spend) kunt berekenen. 

Neem nu onderstaand voorbeeld, de Return On Advertising Spend wordt berekend door de opbrengst van een campagne te delen met de kosten. Wanneer een campagne 5.000 euro oplevert, en de kosten 1000 euro bedragen, is de ROAS 5 euro ofwel een ratio van 5:1.

Belangrijk is dat alle gemaakte kosten en baten worden meegenomen in de berekening. Denk hierbij aan de kosten voor marketing professionals en andere personen die werkzaamheden verrichten bij het uitvoeren van de gehele campagne, daarnaast moeten alle inkomsten goed gemeten worden.

Adverteren op Facebook

Nieuwsgierig naar het Adverteren op Facebook?